Nabídka

  • stahování stád dobytka do odchytových ohrad
  • vytřídění vybraných kusů ze stáda
  • posílání skupinek dobytka k fixační kleci
  • lasování telat, v menším počtu i dospělých krav, za účelem známkování, očkování, ošetření a pod.
  • odchyt jednotlivých kusů na pastvině bez možnosti přehnání stáda do menších ohrad
  • odchyt zaběhnutého dobytka
  • přemísťování stád mezi vzdálenými pastvinami

 

620 37

 

A jak vlastně vůbec vypadá taková naše spolupráce s chovateli hovězího dobytka? Po předchozí domluvě, kdy si upřesníme nejen termín a místo práce, ale pobavíme se také o velikosti a složení stáda, rozloze pastvin, možnosti přehnání stáda do menší odchytové ohrady, účelu práce (značkování telat, vyšetřování dospělých kusů, apod.), si náš předák zajistí dostatečný počet zkušených jezdců a lasařů a podle plánované práce přizve také některé z nováčků, kteří tak mají šanci zapojit se do reálné práce a získat potřebné zkušenosti a dovednosti.

Kvůli velkým cestovním vzdálenostem a náročnosti přepravy na naše koňské parťáky dorazí většina jezdců na místo den předem. Máme tak také možnost seznámit se s terénem, prohlédnout si pastviny a společně s chovatelem naplánovat nejlepší strategii práce.

Další den vyrážíme na pastviny obvykle brzy po ránu. Tím pádem je nejen více času na práci, ale hlavně v letních vedrech lépe využijeme příjemné chladnější dopoledne a akce tak bude méně náročná pro dobytek i naše koně. Dle domluvy následuje uzavření stáda do kruhu jezdců, nebo převedení stáda do odchytové ohrady. Většina stád v Česku není zvyklá na manipulaci z koní, proto jejich první reakce může být více vzrušivá. Jezdci stádo obestoupí a nechají mu dostatek času a prostoru, aby si zvyklo na přítomnost jezdců. Teprve poté ho budou pomalu směřovat k odchytovce nebo začnou se samotnou prací na místě. Přesun probíhá obvykle v kroku, pokud se krávy rozhodnou naklusat a utéci nežádoucím směrem, jezdci jim v tom zabrání.

_MG_9602

Stádo se drží v kruhu jezdců, pokud se budou požadované kusy dobytka pouze lasovat – mohou se tak uprostřed pastviny známkovat telata, očkovat, kastrovat apod. Pokud je potřeba např. veterinárně vyšetřit větší počet dospělých kusů, je snazší stádo přehnat do odchytové ohrady, kde pak mohou jezdci vytřídit žádané kusy a poslat je uličkou k fixační kleci.

web-20140917-122743

Snahou je, aby po skončení práce bylo celé stádo nejen naznámované, ošetřené apod., ale také v psychické a fyzické pohodě. Spokojeně se pasoucí stádo poblíž odchytovky je toho důkazem. Po takové zkušenosti bude navíc stádo při další práci viditelně klidnější a snáze manipulovatelné. Spokojený a zdravý dobytek je pak zárukou větších přírůstků k radosti chovatele 🙂

DSC_0198

Po práci se scházíme u společného jídla a sklenky, protože během dobře odvedené práce vzniká přátelské pouto mezi buckaroos a majiteli dobytka. 🙂 A my se budeme těšit, až se takto sejdeme i s vámi. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *