Pravidla Buckaroo Revival a desatero pro kurzisty

Vážení přátelé praktického ranch ropingu:)

Protože nám roste počet zájemců o účast na našich akcích, byli jsme nuceni sepsat naše nepsaná pravidla pro přijetí nových členů do skupiny Buckaroo revival. Vzhledem k vysoké náročnosti na stupeň výcviku koní a jezdeckého umění jezdců, na kterém přímo závisí bezpečnost v průběhu práce s dobytkem a v neposlední řadě také udržení jednotné filozofie přístupu ke zvířatům, která se z větší části neslučuje se sportovními jezdeckými metodami, jsme vytvořili program, který může být určitou startovní metou nebo vodítkem pro získání potřebných dovedností. Tento program má formu na sebe navazujících seminářů, na kterých se kromě dovednosti s lasem dozvíte na čem pracovat se svým koněm, kde se dostat ke správným informacím a také možnost poznat alespoň část našeho kolektivu, protože když někdo umí dobře jezdit a je to debil, tak o něj stejně nestojíme. A naopak mezery v jezdeckém umění či práci s lasem nemusí být vždy překážkou pro zařazení do naší party. Žádný z účastníků tohoto programu,(kromě členů Buckaroo revival) se v dané sezóně nemůže účastnit našich akcí jako jezdec, avšak je vítán jako „groundworker“ (pomocník ze země). To je zároveň příležitost jak zjistit, jestli s námi chce mít dál něco společného.

Členství v Buckaroo revival není podmíněno žádnou finanční zátěží.

Od každého člena očekáváme loajalitu, ochotu, zájem a invenci.

Za tým Buckaroo revival Honza Štembera.

 

Dvakrát desatero pro kurzisty

Z vlastní zkušenosti víme, jak je tězké uchovat v hlavě veškeré informace, které se na semináři dozvíte. Proto jsme pro vás sepsali pár bodů, které by mohly pomoc při trénování do dalšího kurzu.

Desatero pro cvičení s lasem:

1.) Délka smyčky od ramene k zemi

2.) Honda v polovině délky smičky

3.) Používat celou délku paže

4.) Zásoba v levé ruce na pravé straně krku koně

5.) Konec otěží a konec lasa na levé straně krku koně

6.) Volit správný hod podle pozice telete

7.) Levá ruka nesmí dělat slack (stažení smyčky), drží přece otěže

8.) Vázat dally vždy s palcem směřujícím nahoru

9.) Dally vázat zeširoka křížem přes krk před hruškou

10.) Undally vytrhnout směrem nahoru

 

Desatero pro přípravu koně:

1) Vedení jednou rukou

2) Důraz na vedení holeněmi

3) Obrat kolem předních

4) Obrat kolem zadních

5) Ustupování do strany

6) Couvání na zvedlou otěž

7) Vyklusání z místa

8) Okamžitý přechod do pomalejšího chodu

9) Rollback v kroku

10) Zastavení

Good luck. Honza a Adam.